Integritetspolicy

För oss på Landström Care & Beauty är det viktigt att värna om din personliga integritet och att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den beskriver hur vi på Landström Care & Beauty samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vid frågor kan du kontakta oss på:
Telefonnummer: 031451014
E-postadress: info@landstromcarebeauty.se

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Landström Care & Beauty, organisationsnummer 556778-4755, är personuppgiftsansvarig och tar ansvar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
E-mail
Namn
Kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna besvara på frågor via kontaktformulär, skicka nyhetsbrev och samla in statistik för webbplatsen. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer Landström Care & Beauty ha min information?
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att av prenumerera från den.

Vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vilka är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring när som helst. Antingen genom att avprenumerera från nyhetsbrev eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Landström Care & Beauty. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till oss och skriftligen begära ändring.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 16 augusti 2020.

Kontakta oss om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information.

Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. Vi använder cookies för att  webbplatsen ska komma ihåg information om ditt besök, vilket gör webbplatsen mer användarvänlig vid ditt nästa besök. Vi använder även cookies för analyser med Google Analytics.

Stänga av cookies
Du kan närsomhelst stänga av cookies genom att ange detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt. Genom webbläsarens inställningar kan du även radera eventuella cookies som redan sparats på din dator. Tänk dock på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor delvis sluta att fungera.